f6587c5612694eb976897dcf8d09ba3a

Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

Petra Fialová

Zápis do Mateřské školy Olešínky pro školní rok 2023/2024 se uskuteční ve středu 3. května 2023 v době od 9,00 do 11,00 hodin a od 13,00 do 15,00 hodin v budově mateřské školy.

Rodiče mohou k zápisu přinést již vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání.pdf

Přílohou žádosti bude:

  • doložení řádného očkování dítěte
    Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře nebo předkládá doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.
    Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.
  • kopie rodného listu dítěte (pro účely ověření údajů)

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5ti let k 31. 08. 2023 a mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců místo pobytu) v příslušném školském obvodu.

K předškolnímu vzdělávání mohou být při zápisu přijímány děti, které k 31. 8. 2023 dosáhnou nejméně 2 let věku. Tyto děti však nemají na přijetí do mateřské školy právní nárok. Mohou být přijímány jen v případě, pokud to umožňují kapacitní podmínky MŠ.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Kritéria přijetí 2023.pdf

0
Would love your thoughts, please comment.x