Informace pro rodiče

Struktura naší mateřské školy

Jsme dvoutřídní mateřská škola:

1. třída – Medvídci – mladší děti ve věku 2 – 4 roky
2. třída – Lištičky – starší děti ve věku 4 – 7 let

Za zajištění provozu jednotlivých tříd zodpovídají třídní učitelky. Ve třídě Medvídků Barbora Čechová Bc. Petra Fialová, DiS., ve třídě Lištiček Mgr. Marta Baxantová Blanka Šulcová, DiS.

Za provoz školní jídelny zodpovídá vedoucí školní jídelny Mgr. Marta Baxantová a za provoz kuchyně kuchařka Kateřina Pařízková. O úklid a údržbu mateřské školy se stará školnice Anežka Kročilová.

Za chod a provoz celé školky zodpovídá ředitelka Bc. Petra Fialová, DiS.

Provoz naší mateřské školy a režim dne

Provozní doba naší mateřské školy je 6,30  – 15,30 hodin.

V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit a to zejména z důvodu staveních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Scházení dětí v mateřské škole a rozcházení dětí domů

Děti se od 6,30 do 7,30 hodin scházejí ve spodní třídě Medvídků (oddělení pro mladší děti ve věku 2-4 roky).  Po společném odpoledním odpočinku se děti vracejí do svých tříd. Po 15,00 hodině se všechny děti nachází ve vrchní třídě Lištiček (oddělení pro starší děti 5-7 let).

Kdy přivádět děti do mateřské školy?

Čas pro scházení dětí ve školce je od 6,30 do 8,00 hodin. Aby se nenarušovala práce s dětmi, je vhodný příchod nejpozději do 8.00 hodin. Po dohodě lze přivést dítě i během dne. Rodiče jsou povinni předat dítě učitelce. Rodiče mohou vstupovat do třídy (doprovodit dítě, podívat se, jak si hraje…), vstup rodičů do třídy je podmíněn pouze použitím návleků a absencí infekční choroby.

V případě nepřítomnosti je třeba dítě OMLUVIT do 8 hodin!!! (bez omluvy je účtováno stravné!)

Vyzvedávání dětí z mateřské školy

Po obědě je děti možno vyzvednout ve třídě Medvídků v době od 12,00 do 12,15 hodin.

Odpoledne od 14:45 do 15:30 hodin.

Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro přebírání a předávání dítěte v mateřské škole. Písemné pověření předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

Organizace dne v mateřské škole

Průběh dne v mateřské škole je určován rámcovým režimem dne.

6:30 – 8:30      scházení dětí, ranní hry didakticky cílené činnosti, volné spontánní zájmové aktivity, pohybové aktivity a činnosti

8:30 – 9:00      osobní hygiena, svačina

9:00 – 9:45       aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky záměrné především na hry, zájmovou činnost individuální a skupinové aktivity

9:45 – 11:45      příprava na pobyt venku a pobyt venku

11:45 – 12:30      osobní hygiena, oběd

12:30 – 14:00      příprava na odpočinek, poslech pohádek, odpočinek, náhradní nespací aktivity pro předškoláky

14:00 – 14:30      osobní hygiena, svačina

14:30 – 15:30      odpolední zájmové a zábavné činnosti

Pravidla pro rodiče dětí docházejících do naší MŠ

Rodiče omlouvají své děti s uvedením důvodu nepřítomnosti (zejména pak v případě nemoci). Jsou povinni informovat třídní učitelky o zdravotním stavu dítěte, popř. ostatních specifických potřebách či zvláštnostech dítěte a změnách, které se mohou podílet na změnách chování i nálady dítěte.

Rodiče zodpovídají za to, že do mateřské školy chodí dítě zdravé!!!

Rodiče jsou povinni předávat své děti do mateřské školy pouze zdravé – Zákon č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví § 50. V případě nejasností ohledně zdravotního stavu dítěte při jeho přebírání může ředitelka nebo jí pověřená učitelka MŠ požadovat lékařské potvrzení o tom, že je dítě zdrávo a může být umístěno v kolektivu. Pokud rodiče či jiní zákonní zástupci nepředloží po vyzvání toto potvrzení, je na dítě pohlíženo jako na nemocné, které do kolektivu nepatří.

Nastudujte si školní a organizační řád mateřské školy.

Znáte školní a organizační řád MŠ? Stáhnout a nastudovat si jej můžete zde.

Co děti do naší mateřské školy potřebují

– bačkorky na přezutí /ne pantofle/
– tepláky či hrací kalhoty, děvčata popř. zástěrku do třídy
– pyžamko, popř. vlastní polštářek na spaní
– tašku do šatny /nejlépe látkovou/ na náhradní oblečení
– spodní prádlo, punčocháče, tričko, ponožky
– tepláky a popř. starší obuv a bundu pro pobyt venku
– hrneček na pitný režim /nejlépe plastový/

Ručníky, kapesníky a ložní prádlo dostanou děti ve školce. 

Co by mělo dítě zvládnout před nástupem do školky ANEB dítě je do školky připravené, když:

– nepoužívá pleny /včetně noci/
– odložilo dudlík
– chodí venku pěšky bez kočárku
– nepoužívá kojeneckou láhev
– jí samostatně lžící
– pije samostatně z hrnečku, skleničky
– jí doma samostatně z vlastního talíře
– je zvyklé během jídla sedět u stolu
– je ochotné vyzkoušet nové jídlo, to, co třeba nezná od maminky
– si umí samostatně říct, když potřebuje na toaletu
– si stáhne a natáhne samostatně kalhotky, když jde na toaletu
– je již doma vedené k utírání zadečku po použití WC
– se nepočůrává během dne ani v noci
– si umí namydlit, umýt a utřít ruce
– umí používat kapesník a smrkat
– si umí obléci a svléci základní oblečení (triko, tepláky, punčocháče)
– si oblékne ponožky a obuje boty
– si umí zapnout a rozepnout knoflíky
– projevuje zájem o jiné děti, umí si chvilku hrát s jiným dítětem
– umí poprosit a poděkovat, když se mu to připomene
– umí odpovědět na otázku „Jak se jmenuješ?“
– je zvyklé zůstat chvíli bez rodičů třeba u babičky, tety apod.
– je schopné se jednoduše domluvit