O nás

O školce

Mateřská škola Olešínky je právním subjektem od 1.1.2003. Jejím zřizovatelem je obec Zvole. Vznikla přebudováním kulturního domu, je jednopatrová a nabízí kapacitu 54 dětí.

V roce 2015 proběhla rekonstrukce střechy, v roce 2016 rekonstrukce umýváren a v roce 2017 byla vybudována odstavná plocha pro auta před budovou mateřské školy.

V přízemí mateřské školy se nachází třída mladších dětí, šatny pro děti, sociální zařízení a školní kuchyně. V prvním poschodí pak třída starších dětí, ložnice, sociální zařízení, ředitelna a kancelář vedoucí stravování. Všechny místnosti jsou dostatečně veliké. Příjemný interiér umocňují hrací koutky pro děti doplněné výzdobou především z vlastních výtvorů a výrobků.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně, která vaří obědy i pro ZŠ Zvole.

Mateřskou školu obklopuje dostatečně veliká školní zahrada. Pro děti jsou zde vybudovaná dvě pískoviště, skluzavka, kolotoč, průlezky, houpačka, koutky pro sezení. Výsadba vzrostlých stromů vytvořila pro děti stinná zákoutí potřebná pro pobyt venku v letních měsících

U nás děti nic nemusí. Můžou.

Do činností, jídla ani spánku děti nenutíme,  pouze je motivujeme k tomu, že jídlo, odpočinek a různorodá činnost jsou pro zdravý život člověka prospěšné. Respektujeme individuální potřeby jednotlivých dětí.

Samozřejmě, že docházka dítěte do mateřské školy, kde dítě žije ve skupině dalších více než 20 dětí, musí mít svoje pravidla a hranice. A to nejen z důvodu bezpečnosti dětí, ale i s cílem učit dítě žít mezi ostatními lidmi, kde není středem celého světa, ale jeho součástí.

Proč nemáme ve školce odpolední kroužky?

Naše mateřská škola neorganizuje odpolední zájmové kroužky a nepodporuje přetěžování dětí řízenými činnostmi v kroužcích.

Proč? Nabídka činností během dne ve školce je dostatečně bohatá a předškolnímu období sluší dostatečný prostor na to, aby si dítě „vyhrálo“.

Přetěžování předškolních dětí přílišným množstvím dalších kroužků a aktivit se často nepříznivě odrazí v budoucnu, kdy dítě školou povinné odmítá jakékoliv zájmové činnosti, protože chce být doma a chce si hrát (čas pro hraní mu byl předčasně zkrácený).

Radíme rodičům: VŠECHNO MÁ SVŮJ ČAS, VAŠE DÍTĚ NEOŠIDÍTE TÍM, že nebude mít krom školky ještě 5 dalších kroužků, NAOPAK!

Děti tráví čas venku. Každý den!

Kromě dnů s prudkým deštěm, větrem či mrazem pod -10 °C jsou děti venku každodenně. Děti tedy potřebují vhodné oblečení a obutí pro pobyt venku. Každé dítě by mělo mít v šatně v tašce náhradní oblečení. Je naším cílem umožnit dětem volné pohybové vyžití při pobytu venku, k němuž má mnoho dětí v rámci rodinné výchovy méně příležitostí i času.

Narozeniny nebo svátek - radost mají všichni

Na tento slavnostní den se každý malý oslavenec těší. Máme svůj školkový slavnostní rituál. Oslavenec dostane na hlavu královskou korunu, zapálíme mu svíčku na narozeninovém dortu, zazpíváme mu písničku podle druhu oslavy a zatančíme.

Za přání dostanou gratulanti odměnu. Některý oslavenec donese bonbóny, jiný ovoce či vlastnoručně s maminkou napeče. Od  nás ze školky dostane oslavenec drobný dárek. Těmito slavnostními rituály utužujeme kamarádské vztahy ve třídě a pocit sounáležitosti dítěte se skupinou dětí.

Rodiče se podílejí na životě naší mateřské školy. Vy můžete také.

Rodiče jsou pravidelně seznamováni s cíli školy i vzděláváním svých dětí na nástěnkách, třídních schůzkách a ostatních společných setkáních v průběhu školního roku. Každodenní kontakt učitelek s rodiči dětí umožňuje vzájemnou spolupráci a nabízí prostor k individuálním pohovorům o dětech.

Rodiče přispívají do jednotlivých fondů mateřské školy. Výši příspěvků schvalují na třídní schůzce konané začátkem školního roku.

Další setkání s rodiči v průběhu roku jsou podle potřeby jednotlivých tříd. Jejich forma je na volbě třídních učitelek /např. spojení se slavností, besídkou, vystoupením dětí, společnou činností dětí a rodičů, ap./

Rodiče jsou plnohodnotnými partnery mateřské školy a mateřská škola je povinna kompetentně a tvořivě doplňovat rodinnou výchovu ve smyslu kvalitního výchovně vzdělávacího působení na dítě.

Rodiče se mohou zapojit do brigádnické i sponzorské činnosti v rámci zkvalitňování podmínek i prostředí pro vzdělávání jejich dětí v mateřské škole. (Děkujeme za jakoukoliv pomoc)

Znáte školní a organizační řád MŠ? Stáhnout a nastudovat si jej můžete zde.