leaf-187981_1920

Zahájení školního roku 2021/2022

Petra Fialová

Oznamujeme rodičům,

že školní rok 2021/2022 bude zahájen ve středu 1.9. 2021.

V návaznosti na epidemiologická opatření z loňského školního roku žádáme o zvýšené dodržování zásad osobní a respirační hygieny (používání ochranných prostředků dle aktuálních opatření MZd, dezinfekce rukou, bezpečný odstup, zdržování se v prostorách MŠ jen po nezbytně nutnou dobu).

Pro předškolní děti není stanoven zvláštní režim (testování, nošení roušek), ale podmínkou přijetí dítěte do MŠ je dobrý zdravotní stav bez známek respiračního či infekčního onemocnění!!!

Ve středu 8.9.2021 od 15:30 hodin srdečně zveme na „Rodičovskou schůzku“. Na programu budou informace k začátku školního roku, provozní a organizační záležitosti.

UPOZORNĚNÍ
Vstupem do mateřské školy prohlašujete, že netrpíte příznaky infekčního onemocnění.

0
Would love your thoughts, please comment.x