oko-659x370

Screeningové vyšetření zraku

Petra Fialová

pátek 4.11. 2022 od 9:00 hodin

Vyšetření provádí ortoptistka Veronika Kroulíková, registrovaná na Ministerstvu zdravotnictví. Po vyšetření obdrží každé dítě odbornou zprávu s výsledky měření pro rodiče, případně pro očního lékaře – při pozitivním nálezu je dítě doporučeno k očnímu lékaři. Je nutný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců dítěte, rodiče též mohou být vyšetření svého dítěte přítomni. Pro děti, kteří již jsou ve sledování u očního lékaře, není vyšetření nutné.

Vyšetření není hrazeno žádnou zdravotní pojišťovnou, cena za vyšetření zraku je 200 Kč. Některé pojišťovny přispívají na screeningové vyšetření zraku dětí v rámci preventivních programů. V případě zájmu se informujte se u své zdravotní pojišťovny.

0
Would love your thoughts, please comment.x