Zjišťování zájmu o obnovení provozu MŠ

Vážení rodiče,

v souvislosti se zveřejněním materiálu MŠMT

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019 – 2020

Vás chceme požádat o zaslání Vašeho stanoviska k obnovení provozu MŠ za podmínek uvedených v tomto dokumentu na emailovou adresu MŠ: ms.olesinky@seznam.cz, a to nejpozději do pondělí 11.5. 2020.

Během následujících 14 dní MŠ vyhodnotí Vaše stanoviska a případně naplánuje zajištění provozu včetně podmínek pro otevření školy k předpokládanému datu 25. 5. 2020. Nezaslání stanoviska v uvedeném termínu bude bráno jako Váš nezájem o docházku dítěte do MŠ v daném období. Naopak v případě Vašeho zájmu doporučujeme blíže se seznámit s formulářem

Čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění
, které bude MŠ vyžadovat při případném znovuotevření.

UPOZORNĚNÍ !!!

Pokud dojde k otevření MŠ (tj. zahájí opět provoz), nárok na ošetřovné VŠEM rodičům zanikne (tzn. i těm, kteří se rozhodnou ponechat své dítě doma).

 

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments