Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře ohledně potvrzení žádosti o přijetí.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované – Čestné prohlášení – očkování
2. doloží kopii očkovacího průkazu.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Kritéria přijetí

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments