lock-1516242_1920

Uzavření MŠ

Petra Fialová

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 26. února 2021 se od 1. do 11. dubna 2021 zakazuje osobní přítomnost dětí na předškolním vzdělávání v mateřské škole.

Ošetřovné: Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení. Aktuální informace můžou rodiče sledovat např. zde:
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

Odkaz na on-line tiskopis k uplatnění nároku na ošetřovné, vyplní žadatel – tj. pečující osoba, poté předloží svému zaměstnavateli, který jej předá po doplnění příslušných údajů místně příslušné OSSZ. https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Mateřská škola tiskopisy nevydává, ani nepotvrzuje!!!

Mateřská škola bude poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Metodika ke vzdělávání dětí distančním způsobem bude mateřským školám zaslána začátkem příštího týdne.

0
Would love your thoughts, please comment.x