Informace k provozu MŠ

Provoz mateřské školy bude obnoven v pondělí dne 25. 5. v běžné provozní době od 6:30 do 15:30.

Docházka je dobrovolná pro všechny děti, včetně dětí které plní povinnou předškolní docházku. Na MŠ se nevztahuje omezení 15 dětí ve skupině. MŠ bude otevřena zejména pro děti pracujících rodičů.

  • Pokyny k zajištění hygieny:
  1. Rodič či doprovod dítěte musí předat učitelce Čestné prohlášení, které bude podepsáno zákonným zástupcem. Pokud potvrzení nepředloží, nebude dítě do MŠ vpuštěno. Dítě spadající do rizikové skupiny může navštěvovat školu, záleží na rozhodnutí zákonného zástupce.
  • Dítě docházející do MŠ musí být naprosto zdrávo bez příznaků infekce dýchacích cest (zvýšená tělesná teplota, kašel, rýma, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), jde o součást čestného prohlášení. Pro děti trpící alergií v jarním období je potřeba doplnit potvrzení od lékaře, že dítě je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být zaměněny za příznaky respiračního onemocnění. Při příchodu do MŠ bude dětem v rámci tzv. „ranního filtru“ měřena teplota a provedena dezinfekce rukou pod dohledem pověřené osoby. Poslanecká sněmovna schválila pozměňovací návrh, podle kterého budou mít nárok na ošetřovné nadále až do 30. června 2020 všichni rodiče, kteří z objektivních důvodů nemohou dát dítě do školy či školky. Mezi důvody patří například zdravotní riziko, kdy je dítě náchylné k nemocem, alergické, nebo žije ve společné domácnosti s někým z rizikové skupiny.
  1. V rámci prevence bude dítě do MŠ doprovázet pouze jedna osoba, která za dodržení hygienických opatření (zakrytí nosu a úst, 2 metry odstup) předá dítě pedagogickému pracovníkovi u vstupu do MŠ.
  • Doprovod dítěte nebude vstupovat do šaten ani jiných prostor školy. Každé dítě si musí donést dvě čisté roušky uložené v uzavíratelném sáčku, které v případě potřeby použije. Roušky užívané na příchod a odchod si doprovod odnese a přinese. V prostorách školy děti ani pedagogičtí zaměstnanci roušky mít nemusí. Do mateřské školy je zákaz vnášet jakékoli soukromé hračky, zejména plyšáky apod.
  1. Děti budou co nejvíce času trávit venku. Prosíme o zajištění vhodného oblečení, obutí, pokrývek hlavy, pláštěnek a také dostatečného množství náhradního oblečení uloženého v sáčku. Je nutné sledovat předpověď počasí.
  • Vzhledem k místním podmínkám MŠ je možné chodit s dětmi na vycházky mimo areál školy, kde není problém udržovat odstup skupiny nejméně dva metry od dalších lidí. Z důvodu podnikání delších vycházek do okolí je nutný příchod dětí nejpozději do 8:00 !!!
  1. Z kapacitních a hygienických důvodů bude odpolední odpočinek dětí na lůžku pouze pro děti pracujících rodičů. 
  2. Při odchodu ze školy budou děti předány doprovodu opět u vstupu do MŠ, popř. při odpoledním pobytu na zahradě u branky MŠ. Předání dětí i odvádění dětí bude časově náročnější, je třeba s tím počítat.

Úklid, dezinfekce a stravování bude probíhat dle pravidel stanovených MŠMT.

Další důležité informace najdete v metodice MŠMT vydané k 30. 4. 2020.

Provoz mateřských škol v období do konce školního roku 2019-2020

guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments